Ontslag Ijzendoorn

Uw werkgever in Ijzendoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijzendoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijzendoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijzendoorn. Uw werkgever in Ijzendoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijzendoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijzendoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijzendoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijzendoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijzendoorn of met bevallingsverlof bent in Ijzendoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijzendoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijzendoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijzendoorn
 • Als u in Ijzendoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijzendoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijzendoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijzendoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijzendoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijzendoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijzendoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijzendoorn. Uitzonderingen in Ijzendoorn;
 • Als uw werkgever in Ijzendoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijzendoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijzendoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijzendoorn niet geschikt voor uw werk in Ijzendoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Ijzendoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijzendoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijzendoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijzendoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijzendoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Ijzendoorn u eveneens wel ontslaan.