Ontslag Ijzendijke

Uw werkgever in Ijzendijke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijzendijke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijzendijke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijzendijke. Uw werkgever in Ijzendijke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijzendijke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijzendijke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijzendijke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijzendijke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijzendijke of met bevallingsverlof bent in Ijzendijke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijzendijke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijzendijke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijzendijke
 • Als u in Ijzendijke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijzendijke wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijzendijke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijzendijke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijzendijke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijzendijke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijzendijke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijzendijke. Uitzonderingen in Ijzendijke;
 • Als uw werkgever in Ijzendijke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijzendijke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijzendijke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijzendijke niet geschikt voor uw werk in Ijzendijke of
 • u functioneert niet voldoende in Ijzendijke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijzendijke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijzendijke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijzendijke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijzendijke verblijft, dan mag uw werkgever in Ijzendijke u eveneens wel ontslaan.