Ontslag Ijsselstein

Uw werkgever in Ijsselstein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijsselstein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijsselstein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijsselstein. Uw werkgever in Ijsselstein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijsselstein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijsselstein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijsselstein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijsselstein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijsselstein of met bevallingsverlof bent in Ijsselstein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijsselstein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijsselstein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijsselstein
 • Als u in Ijsselstein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijsselstein wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijsselstein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijsselstein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijsselstein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijsselstein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijsselstein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijsselstein. Uitzonderingen in Ijsselstein;
 • Als uw werkgever in Ijsselstein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijsselstein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijsselstein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijsselstein niet geschikt voor uw werk in Ijsselstein of
 • u functioneert niet voldoende in Ijsselstein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijsselstein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijsselstein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijsselstein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijsselstein verblijft, dan mag uw werkgever in Ijsselstein u eveneens wel ontslaan.