Ontslag Ijsselmuiden

Uw werkgever in Ijsselmuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijsselmuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijsselmuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijsselmuiden. Uw werkgever in Ijsselmuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijsselmuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijsselmuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijsselmuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijsselmuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijsselmuiden of met bevallingsverlof bent in Ijsselmuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijsselmuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijsselmuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijsselmuiden
 • Als u in Ijsselmuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijsselmuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijsselmuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijsselmuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijsselmuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijsselmuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijsselmuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijsselmuiden. Uitzonderingen in Ijsselmuiden;
 • Als uw werkgever in Ijsselmuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijsselmuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijsselmuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijsselmuiden niet geschikt voor uw werk in Ijsselmuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Ijsselmuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijsselmuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijsselmuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijsselmuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijsselmuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Ijsselmuiden u eveneens wel ontslaan.