Ontslag Ijssellaan

Uw werkgever in Ijssellaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijssellaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijssellaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijssellaan. Uw werkgever in Ijssellaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijssellaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijssellaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijssellaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijssellaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijssellaan of met bevallingsverlof bent in Ijssellaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijssellaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijssellaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijssellaan
 • Als u in Ijssellaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijssellaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijssellaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijssellaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijssellaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijssellaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijssellaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijssellaan. Uitzonderingen in Ijssellaan;
 • Als uw werkgever in Ijssellaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijssellaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijssellaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijssellaan niet geschikt voor uw werk in Ijssellaan of
 • u functioneert niet voldoende in Ijssellaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijssellaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijssellaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijssellaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijssellaan verblijft, dan mag uw werkgever in Ijssellaan u eveneens wel ontslaan.