Ontslag Ijsselham

Uw werkgever in Ijsselham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijsselham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijsselham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijsselham. Uw werkgever in Ijsselham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijsselham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijsselham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijsselham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijsselham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijsselham of met bevallingsverlof bent in Ijsselham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijsselham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijsselham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijsselham
 • Als u in Ijsselham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijsselham wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijsselham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijsselham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijsselham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijsselham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijsselham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijsselham. Uitzonderingen in Ijsselham;
 • Als uw werkgever in Ijsselham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijsselham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijsselham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijsselham niet geschikt voor uw werk in Ijsselham of
 • u functioneert niet voldoende in Ijsselham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijsselham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijsselham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijsselham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijsselham verblijft, dan mag uw werkgever in Ijsselham u eveneens wel ontslaan.