Ontslag Ijpelaar

Uw werkgever in Ijpelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijpelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijpelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijpelaar. Uw werkgever in Ijpelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijpelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijpelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijpelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijpelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijpelaar of met bevallingsverlof bent in Ijpelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijpelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijpelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijpelaar
 • Als u in Ijpelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijpelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijpelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijpelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijpelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijpelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijpelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijpelaar. Uitzonderingen in Ijpelaar;
 • Als uw werkgever in Ijpelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijpelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijpelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijpelaar niet geschikt voor uw werk in Ijpelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Ijpelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijpelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijpelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijpelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijpelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Ijpelaar u eveneens wel ontslaan.