Ontslag Ijmuiden

Uw werkgever in Ijmuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijmuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijmuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijmuiden. Uw werkgever in Ijmuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijmuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijmuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijmuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijmuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijmuiden of met bevallingsverlof bent in Ijmuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijmuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijmuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijmuiden
 • Als u in Ijmuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijmuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijmuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijmuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijmuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijmuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijmuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijmuiden. Uitzonderingen in Ijmuiden;
 • Als uw werkgever in Ijmuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijmuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijmuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijmuiden niet geschikt voor uw werk in Ijmuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Ijmuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijmuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijmuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijmuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijmuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Ijmuiden u eveneens wel ontslaan.