Ontslag Ijlst /drylts

Uw werkgever in Ijlst /drylts mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijlst /drylts zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijlst /drylts

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijlst /drylts. Uw werkgever in Ijlst /drylts mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijlst /drylts arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijlst /drylts niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijlst /drylts te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijlst /drylts u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijlst /drylts of met bevallingsverlof bent in Ijlst /drylts.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijlst /drylts kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijlst /drylts die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijlst /drylts
 • Als u in Ijlst /drylts lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijlst /drylts wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijlst /drylts lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijlst /drylts lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijlst /drylts wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijlst /drylts op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijlst /drylts

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijlst /drylts. Uitzonderingen in Ijlst /drylts;
 • Als uw werkgever in Ijlst /drylts bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijlst /drylts aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijlst /drylts gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijlst /drylts niet geschikt voor uw werk in Ijlst /drylts of
 • u functioneert niet voldoende in Ijlst /drylts.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijlst /drylts

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijlst /drylts niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijlst /drylts of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijlst /drylts verblijft, dan mag uw werkgever in Ijlst /drylts u eveneens wel ontslaan.