Ontslag Ijhorst

Uw werkgever in Ijhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ijhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ijhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ijhorst. Uw werkgever in Ijhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ijhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ijhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ijhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ijhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ijhorst of met bevallingsverlof bent in Ijhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ijhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ijhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ijhorst
 • Als u in Ijhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ijhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Ijhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ijhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ijhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ijhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ijhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ijhorst. Uitzonderingen in Ijhorst;
 • Als uw werkgever in Ijhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ijhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ijhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ijhorst niet geschikt voor uw werk in Ijhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Ijhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ijhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ijhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ijhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ijhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Ijhorst u eveneens wel ontslaan.