Ontslag Iens /edens

Uw werkgever in Iens /edens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Iens /edens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Iens /edens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Iens /edens. Uw werkgever in Iens /edens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Iens /edens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Iens /edens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Iens /edens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Iens /edens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Iens /edens of met bevallingsverlof bent in Iens /edens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Iens /edens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Iens /edens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Iens /edens
 • Als u in Iens /edens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Iens /edens wilt opnemen;
 • Omdat u in Iens /edens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Iens /edens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Iens /edens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Iens /edens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Iens /edens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Iens /edens. Uitzonderingen in Iens /edens;
 • Als uw werkgever in Iens /edens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Iens /edens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Iens /edens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Iens /edens niet geschikt voor uw werk in Iens /edens of
 • u functioneert niet voldoende in Iens /edens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Iens /edens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Iens /edens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Iens /edens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Iens /edens verblijft, dan mag uw werkgever in Iens /edens u eveneens wel ontslaan.