Ontslag Idzega /idzegea

Uw werkgever in Idzega /idzegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Idzega /idzegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Idzega /idzegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Idzega /idzegea. Uw werkgever in Idzega /idzegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Idzega /idzegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Idzega /idzegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Idzega /idzegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Idzega /idzegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Idzega /idzegea of met bevallingsverlof bent in Idzega /idzegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Idzega /idzegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Idzega /idzegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Idzega /idzegea
 • Als u in Idzega /idzegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Idzega /idzegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Idzega /idzegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Idzega /idzegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Idzega /idzegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Idzega /idzegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Idzega /idzegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Idzega /idzegea. Uitzonderingen in Idzega /idzegea;
 • Als uw werkgever in Idzega /idzegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Idzega /idzegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Idzega /idzegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Idzega /idzegea niet geschikt voor uw werk in Idzega /idzegea of
 • u functioneert niet voldoende in Idzega /idzegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Idzega /idzegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Idzega /idzegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Idzega /idzegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Idzega /idzegea verblijft, dan mag uw werkgever in Idzega /idzegea u eveneens wel ontslaan.