Ontslag Idskenhuizen /jiskenhuzen

Uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Idskenhuizen /jiskenhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Idskenhuizen /jiskenhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Idskenhuizen /jiskenhuzen. Uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Idskenhuizen /jiskenhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Idskenhuizen /jiskenhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Idskenhuizen /jiskenhuzen of met bevallingsverlof bent in Idskenhuizen /jiskenhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Idskenhuizen /jiskenhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Idskenhuizen /jiskenhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Idskenhuizen /jiskenhuzen
 • Als u in Idskenhuizen /jiskenhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Idskenhuizen /jiskenhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Idskenhuizen /jiskenhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Idskenhuizen /jiskenhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Idskenhuizen /jiskenhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Idskenhuizen /jiskenhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Idskenhuizen /jiskenhuzen. Uitzonderingen in Idskenhuizen /jiskenhuzen;
 • Als uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Idskenhuizen /jiskenhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen niet geschikt voor uw werk in Idskenhuizen /jiskenhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Idskenhuizen /jiskenhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Idskenhuizen /jiskenhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Idskenhuizen /jiskenhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Idskenhuizen /jiskenhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Idskenhuizen /jiskenhuzen u eveneens wel ontslaan.