Ontslag Idserdaburen /idzerdabuorren

Uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Idserdaburen /idzerdabuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Idserdaburen /idzerdabuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Idserdaburen /idzerdabuorren. Uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Idserdaburen /idzerdabuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Idserdaburen /idzerdabuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Idserdaburen /idzerdabuorren of met bevallingsverlof bent in Idserdaburen /idzerdabuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Idserdaburen /idzerdabuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Idserdaburen /idzerdabuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Idserdaburen /idzerdabuorren
 • Als u in Idserdaburen /idzerdabuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Idserdaburen /idzerdabuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Idserdaburen /idzerdabuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Idserdaburen /idzerdabuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Idserdaburen /idzerdabuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Idserdaburen /idzerdabuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Idserdaburen /idzerdabuorren. Uitzonderingen in Idserdaburen /idzerdabuorren;
 • Als uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Idserdaburen /idzerdabuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren niet geschikt voor uw werk in Idserdaburen /idzerdabuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Idserdaburen /idzerdabuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Idserdaburen /idzerdabuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Idserdaburen /idzerdabuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Idserdaburen /idzerdabuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Idserdaburen /idzerdabuorren u eveneens wel ontslaan.