Ontslag Idsegahuizum /skuzum

Uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Idsegahuizum /skuzum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Idsegahuizum /skuzum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Idsegahuizum /skuzum. Uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Idsegahuizum /skuzum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Idsegahuizum /skuzum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Idsegahuizum /skuzum of met bevallingsverlof bent in Idsegahuizum /skuzum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Idsegahuizum /skuzum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Idsegahuizum /skuzum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Idsegahuizum /skuzum
 • Als u in Idsegahuizum /skuzum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Idsegahuizum /skuzum wilt opnemen;
 • Omdat u in Idsegahuizum /skuzum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Idsegahuizum /skuzum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Idsegahuizum /skuzum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Idsegahuizum /skuzum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Idsegahuizum /skuzum. Uitzonderingen in Idsegahuizum /skuzum;
 • Als uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Idsegahuizum /skuzum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Idsegahuizum /skuzum niet geschikt voor uw werk in Idsegahuizum /skuzum of
 • u functioneert niet voldoende in Idsegahuizum /skuzum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Idsegahuizum /skuzum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Idsegahuizum /skuzum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Idsegahuizum /skuzum verblijft, dan mag uw werkgever in Idsegahuizum /skuzum u eveneens wel ontslaan.