Ontslag Idaard /idaerd

Uw werkgever in Idaard /idaerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Idaard /idaerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Idaard /idaerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Idaard /idaerd. Uw werkgever in Idaard /idaerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Idaard /idaerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Idaard /idaerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Idaard /idaerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Idaard /idaerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Idaard /idaerd of met bevallingsverlof bent in Idaard /idaerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Idaard /idaerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Idaard /idaerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Idaard /idaerd
 • Als u in Idaard /idaerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Idaard /idaerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Idaard /idaerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Idaard /idaerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Idaard /idaerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Idaard /idaerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Idaard /idaerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Idaard /idaerd. Uitzonderingen in Idaard /idaerd;
 • Als uw werkgever in Idaard /idaerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Idaard /idaerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Idaard /idaerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Idaard /idaerd niet geschikt voor uw werk in Idaard /idaerd of
 • u functioneert niet voldoende in Idaard /idaerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Idaard /idaerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Idaard /idaerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Idaard /idaerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Idaard /idaerd verblijft, dan mag uw werkgever in Idaard /idaerd u eveneens wel ontslaan.