Ontslag Huygevoort

Uw werkgever in Huygevoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huygevoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huygevoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huygevoort. Uw werkgever in Huygevoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huygevoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huygevoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huygevoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huygevoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huygevoort of met bevallingsverlof bent in Huygevoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huygevoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huygevoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huygevoort
 • Als u in Huygevoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huygevoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Huygevoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huygevoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huygevoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huygevoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huygevoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huygevoort. Uitzonderingen in Huygevoort;
 • Als uw werkgever in Huygevoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huygevoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huygevoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huygevoort niet geschikt voor uw werk in Huygevoort of
 • u functioneert niet voldoende in Huygevoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huygevoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huygevoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huygevoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huygevoort verblijft, dan mag uw werkgever in Huygevoort u eveneens wel ontslaan.