Ontslag Huurne

Uw werkgever in Huurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huurne. Uw werkgever in Huurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huurne of met bevallingsverlof bent in Huurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huurne
 • Als u in Huurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huurne wilt opnemen;
 • Omdat u in Huurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huurne. Uitzonderingen in Huurne;
 • Als uw werkgever in Huurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huurne niet geschikt voor uw werk in Huurne of
 • u functioneert niet voldoende in Huurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huurne verblijft, dan mag uw werkgever in Huurne u eveneens wel ontslaan.