Ontslag Hûsternoard

Uw werkgever in Hûsternoard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hûsternoard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hûsternoard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hûsternoard. Uw werkgever in Hûsternoard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hûsternoard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hûsternoard niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hûsternoard te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hûsternoard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hûsternoard of met bevallingsverlof bent in Hûsternoard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hûsternoard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hûsternoard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hûsternoard
 • Als u in Hûsternoard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hûsternoard wilt opnemen;
 • Omdat u in Hûsternoard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hûsternoard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hûsternoard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hûsternoard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hûsternoard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hûsternoard. Uitzonderingen in Hûsternoard;
 • Als uw werkgever in Hûsternoard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hûsternoard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hûsternoard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hûsternoard niet geschikt voor uw werk in Hûsternoard of
 • u functioneert niet voldoende in Hûsternoard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hûsternoard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hûsternoard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hûsternoard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hûsternoard verblijft, dan mag uw werkgever in Hûsternoard u eveneens wel ontslaan.