Ontslag Hussenberg

Uw werkgever in Hussenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hussenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hussenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hussenberg. Uw werkgever in Hussenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hussenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hussenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hussenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hussenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hussenberg of met bevallingsverlof bent in Hussenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hussenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hussenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hussenberg
 • Als u in Hussenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hussenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hussenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hussenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hussenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hussenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hussenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hussenberg. Uitzonderingen in Hussenberg;
 • Als uw werkgever in Hussenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hussenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hussenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hussenberg niet geschikt voor uw werk in Hussenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hussenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hussenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hussenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hussenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hussenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hussenberg u eveneens wel ontslaan.