Ontslag Hushoven

Uw werkgever in Hushoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hushoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hushoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hushoven. Uw werkgever in Hushoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hushoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hushoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hushoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hushoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hushoven of met bevallingsverlof bent in Hushoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hushoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hushoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hushoven
 • Als u in Hushoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hushoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Hushoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hushoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hushoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hushoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hushoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hushoven. Uitzonderingen in Hushoven;
 • Als uw werkgever in Hushoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hushoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hushoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hushoven niet geschikt voor uw werk in Hushoven of
 • u functioneert niet voldoende in Hushoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hushoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hushoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hushoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hushoven verblijft, dan mag uw werkgever in Hushoven u eveneens wel ontslaan.