Ontslag Hurwenen

Uw werkgever in Hurwenen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hurwenen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hurwenen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hurwenen. Uw werkgever in Hurwenen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hurwenen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hurwenen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hurwenen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hurwenen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hurwenen of met bevallingsverlof bent in Hurwenen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hurwenen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hurwenen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hurwenen
 • Als u in Hurwenen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hurwenen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hurwenen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hurwenen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hurwenen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hurwenen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hurwenen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hurwenen. Uitzonderingen in Hurwenen;
 • Als uw werkgever in Hurwenen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hurwenen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hurwenen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hurwenen niet geschikt voor uw werk in Hurwenen of
 • u functioneert niet voldoende in Hurwenen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hurwenen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hurwenen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hurwenen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hurwenen verblijft, dan mag uw werkgever in Hurwenen u eveneens wel ontslaan.