Ontslag Hurpesch

Uw werkgever in Hurpesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hurpesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hurpesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hurpesch. Uw werkgever in Hurpesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hurpesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hurpesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hurpesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hurpesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hurpesch of met bevallingsverlof bent in Hurpesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hurpesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hurpesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hurpesch
 • Als u in Hurpesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hurpesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Hurpesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hurpesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hurpesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hurpesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hurpesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hurpesch. Uitzonderingen in Hurpesch;
 • Als uw werkgever in Hurpesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hurpesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hurpesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hurpesch niet geschikt voor uw werk in Hurpesch of
 • u functioneert niet voldoende in Hurpesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hurpesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hurpesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hurpesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hurpesch verblijft, dan mag uw werkgever in Hurpesch u eveneens wel ontslaan.