Ontslag Hurkske

Uw werkgever in Hurkske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hurkske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hurkske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hurkske. Uw werkgever in Hurkske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hurkske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hurkske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hurkske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hurkske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hurkske of met bevallingsverlof bent in Hurkske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hurkske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hurkske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hurkske
 • Als u in Hurkske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hurkske wilt opnemen;
 • Omdat u in Hurkske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hurkske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hurkske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hurkske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hurkske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hurkske. Uitzonderingen in Hurkske;
 • Als uw werkgever in Hurkske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hurkske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hurkske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hurkske niet geschikt voor uw werk in Hurkske of
 • u functioneert niet voldoende in Hurkske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hurkske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hurkske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hurkske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hurkske verblijft, dan mag uw werkgever in Hurkske u eveneens wel ontslaan.