Ontslag Hurdegaryp /hardegarijp

Uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hurdegaryp /hardegarijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hurdegaryp /hardegarijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hurdegaryp /hardegarijp. Uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hurdegaryp /hardegarijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hurdegaryp /hardegarijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hurdegaryp /hardegarijp of met bevallingsverlof bent in Hurdegaryp /hardegarijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hurdegaryp /hardegarijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hurdegaryp /hardegarijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hurdegaryp /hardegarijp
 • Als u in Hurdegaryp /hardegarijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hurdegaryp /hardegarijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Hurdegaryp /hardegarijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hurdegaryp /hardegarijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hurdegaryp /hardegarijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hurdegaryp /hardegarijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hurdegaryp /hardegarijp. Uitzonderingen in Hurdegaryp /hardegarijp;
 • Als uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hurdegaryp /hardegarijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp niet geschikt voor uw werk in Hurdegaryp /hardegarijp of
 • u functioneert niet voldoende in Hurdegaryp /hardegarijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hurdegaryp /hardegarijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hurdegaryp /hardegarijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hurdegaryp /hardegarijp verblijft, dan mag uw werkgever in Hurdegaryp /hardegarijp u eveneens wel ontslaan.