Ontslag Hupsel

Uw werkgever in Hupsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hupsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hupsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hupsel. Uw werkgever in Hupsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hupsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hupsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hupsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hupsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hupsel of met bevallingsverlof bent in Hupsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hupsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hupsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hupsel
 • Als u in Hupsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hupsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hupsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hupsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hupsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hupsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hupsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hupsel. Uitzonderingen in Hupsel;
 • Als uw werkgever in Hupsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hupsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hupsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hupsel niet geschikt voor uw werk in Hupsel of
 • u functioneert niet voldoende in Hupsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hupsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hupsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hupsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hupsel verblijft, dan mag uw werkgever in Hupsel u eveneens wel ontslaan.