Ontslag Hunsel

Uw werkgever in Hunsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hunsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hunsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hunsel. Uw werkgever in Hunsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hunsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hunsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hunsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hunsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hunsel of met bevallingsverlof bent in Hunsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hunsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hunsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hunsel
 • Als u in Hunsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hunsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hunsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hunsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hunsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hunsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hunsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hunsel. Uitzonderingen in Hunsel;
 • Als uw werkgever in Hunsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hunsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hunsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hunsel niet geschikt voor uw werk in Hunsel of
 • u functioneert niet voldoende in Hunsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hunsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hunsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hunsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hunsel verblijft, dan mag uw werkgever in Hunsel u eveneens wel ontslaan.