Ontslag Húns /huins

Uw werkgever in Húns /huins mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Húns /huins zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Húns /huins

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Húns /huins. Uw werkgever in Húns /huins mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Húns /huins arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Húns /huins niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Húns /huins te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Húns /huins u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Húns /huins of met bevallingsverlof bent in Húns /huins.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Húns /huins kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Húns /huins die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Húns /huins
 • Als u in Húns /huins lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Húns /huins wilt opnemen;
 • Omdat u in Húns /huins lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Húns /huins lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Húns /huins wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Húns /huins op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Húns /huins

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Húns /huins. Uitzonderingen in Húns /huins;
 • Als uw werkgever in Húns /huins bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Húns /huins aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Húns /huins gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Húns /huins niet geschikt voor uw werk in Húns /huins of
 • u functioneert niet voldoende in Húns /huins.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Húns /huins

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Húns /huins niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Húns /huins of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Húns /huins verblijft, dan mag uw werkgever in Húns /huins u eveneens wel ontslaan.