Ontslag Hunnecum

Uw werkgever in Hunnecum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hunnecum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hunnecum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hunnecum. Uw werkgever in Hunnecum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hunnecum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hunnecum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hunnecum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hunnecum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hunnecum of met bevallingsverlof bent in Hunnecum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hunnecum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hunnecum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hunnecum
 • Als u in Hunnecum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hunnecum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hunnecum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hunnecum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hunnecum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hunnecum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hunnecum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hunnecum. Uitzonderingen in Hunnecum;
 • Als uw werkgever in Hunnecum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hunnecum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hunnecum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hunnecum niet geschikt voor uw werk in Hunnecum of
 • u functioneert niet voldoende in Hunnecum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hunnecum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hunnecum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hunnecum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hunnecum verblijft, dan mag uw werkgever in Hunnecum u eveneens wel ontslaan.