Ontslag Hummelo

Uw werkgever in Hummelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hummelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hummelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hummelo. Uw werkgever in Hummelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hummelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hummelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hummelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hummelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hummelo of met bevallingsverlof bent in Hummelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hummelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hummelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hummelo
 • Als u in Hummelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hummelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Hummelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hummelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hummelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hummelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hummelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hummelo. Uitzonderingen in Hummelo;
 • Als uw werkgever in Hummelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hummelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hummelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hummelo niet geschikt voor uw werk in Hummelo of
 • u functioneert niet voldoende in Hummelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hummelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hummelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hummelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hummelo verblijft, dan mag uw werkgever in Hummelo u eveneens wel ontslaan.