Ontslag Humcoven

Uw werkgever in Humcoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Humcoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Humcoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Humcoven. Uw werkgever in Humcoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Humcoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Humcoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Humcoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Humcoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Humcoven of met bevallingsverlof bent in Humcoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Humcoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Humcoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Humcoven
 • Als u in Humcoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Humcoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Humcoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Humcoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Humcoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Humcoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Humcoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Humcoven. Uitzonderingen in Humcoven;
 • Als uw werkgever in Humcoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Humcoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Humcoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Humcoven niet geschikt voor uw werk in Humcoven of
 • u functioneert niet voldoende in Humcoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Humcoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Humcoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Humcoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Humcoven verblijft, dan mag uw werkgever in Humcoven u eveneens wel ontslaan.