Ontslag Hultje

Uw werkgever in Hultje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hultje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hultje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hultje. Uw werkgever in Hultje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hultje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hultje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hultje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hultje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hultje of met bevallingsverlof bent in Hultje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hultje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hultje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hultje
 • Als u in Hultje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hultje wilt opnemen;
 • Omdat u in Hultje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hultje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hultje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hultje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hultje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hultje. Uitzonderingen in Hultje;
 • Als uw werkgever in Hultje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hultje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hultje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hultje niet geschikt voor uw werk in Hultje of
 • u functioneert niet voldoende in Hultje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hultje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hultje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hultje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hultje verblijft, dan mag uw werkgever in Hultje u eveneens wel ontslaan.