Ontslag Hulten

Uw werkgever in Hulten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulten. Uw werkgever in Hulten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulten of met bevallingsverlof bent in Hulten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulten
 • Als u in Hulten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulten wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulten. Uitzonderingen in Hulten;
 • Als uw werkgever in Hulten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulten niet geschikt voor uw werk in Hulten of
 • u functioneert niet voldoende in Hulten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulten verblijft, dan mag uw werkgever in Hulten u eveneens wel ontslaan.