Ontslag Hulshorst

Uw werkgever in Hulshorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulshorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulshorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulshorst. Uw werkgever in Hulshorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulshorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulshorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulshorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulshorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulshorst of met bevallingsverlof bent in Hulshorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulshorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulshorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulshorst
 • Als u in Hulshorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulshorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulshorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulshorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulshorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulshorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulshorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulshorst. Uitzonderingen in Hulshorst;
 • Als uw werkgever in Hulshorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulshorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulshorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulshorst niet geschikt voor uw werk in Hulshorst of
 • u functioneert niet voldoende in Hulshorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulshorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulshorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulshorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulshorst verblijft, dan mag uw werkgever in Hulshorst u eveneens wel ontslaan.