Ontslag Hulsen

Uw werkgever in Hulsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulsen. Uw werkgever in Hulsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulsen of met bevallingsverlof bent in Hulsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulsen
 • Als u in Hulsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulsen. Uitzonderingen in Hulsen;
 • Als uw werkgever in Hulsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulsen niet geschikt voor uw werk in Hulsen of
 • u functioneert niet voldoende in Hulsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulsen verblijft, dan mag uw werkgever in Hulsen u eveneens wel ontslaan.