Ontslag Hulsel

Uw werkgever in Hulsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulsel. Uw werkgever in Hulsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulsel of met bevallingsverlof bent in Hulsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulsel
 • Als u in Hulsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulsel. Uitzonderingen in Hulsel;
 • Als uw werkgever in Hulsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulsel niet geschikt voor uw werk in Hulsel of
 • u functioneert niet voldoende in Hulsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulsel verblijft, dan mag uw werkgever in Hulsel u eveneens wel ontslaan.