Ontslag Hulsdonk

Uw werkgever in Hulsdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulsdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulsdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulsdonk. Uw werkgever in Hulsdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulsdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulsdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulsdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulsdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulsdonk of met bevallingsverlof bent in Hulsdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulsdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulsdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulsdonk
 • Als u in Hulsdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulsdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulsdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulsdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulsdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulsdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulsdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulsdonk. Uitzonderingen in Hulsdonk;
 • Als uw werkgever in Hulsdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulsdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulsdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulsdonk niet geschikt voor uw werk in Hulsdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Hulsdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulsdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulsdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulsdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulsdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Hulsdonk u eveneens wel ontslaan.