Ontslag Hulsberg

Uw werkgever in Hulsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulsberg. Uw werkgever in Hulsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulsberg of met bevallingsverlof bent in Hulsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulsberg
 • Als u in Hulsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulsberg. Uitzonderingen in Hulsberg;
 • Als uw werkgever in Hulsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulsberg niet geschikt voor uw werk in Hulsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hulsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hulsberg u eveneens wel ontslaan.