Ontslag Hulsbeek

Uw werkgever in Hulsbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulsbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulsbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulsbeek. Uw werkgever in Hulsbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulsbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulsbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulsbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulsbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulsbeek of met bevallingsverlof bent in Hulsbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulsbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulsbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulsbeek
 • Als u in Hulsbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulsbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulsbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulsbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulsbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulsbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulsbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulsbeek. Uitzonderingen in Hulsbeek;
 • Als uw werkgever in Hulsbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulsbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulsbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulsbeek niet geschikt voor uw werk in Hulsbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Hulsbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulsbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulsbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulsbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulsbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Hulsbeek u eveneens wel ontslaan.