Ontslag Hulhuizen

Uw werkgever in Hulhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hulhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hulhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hulhuizen. Uw werkgever in Hulhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hulhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hulhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hulhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hulhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hulhuizen of met bevallingsverlof bent in Hulhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hulhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hulhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hulhuizen
 • Als u in Hulhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hulhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hulhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hulhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hulhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hulhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hulhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hulhuizen. Uitzonderingen in Hulhuizen;
 • Als uw werkgever in Hulhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hulhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hulhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hulhuizen niet geschikt voor uw werk in Hulhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Hulhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hulhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hulhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hulhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hulhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Hulhuizen u eveneens wel ontslaan.