Ontslag Huizinge

Uw werkgever in Huizinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huizinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huizinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huizinge. Uw werkgever in Huizinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huizinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huizinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huizinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huizinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huizinge of met bevallingsverlof bent in Huizinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huizinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huizinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huizinge
 • Als u in Huizinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huizinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Huizinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huizinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huizinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huizinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huizinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huizinge. Uitzonderingen in Huizinge;
 • Als uw werkgever in Huizinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huizinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huizinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huizinge niet geschikt voor uw werk in Huizinge of
 • u functioneert niet voldoende in Huizinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huizinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huizinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huizinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huizinge verblijft, dan mag uw werkgever in Huizinge u eveneens wel ontslaan.