Ontslag Huize padua

Uw werkgever in Huize padua mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huize padua zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huize padua

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huize padua. Uw werkgever in Huize padua mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huize padua arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huize padua niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huize padua te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huize padua u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huize padua of met bevallingsverlof bent in Huize padua.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huize padua kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huize padua die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huize padua
 • Als u in Huize padua lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huize padua wilt opnemen;
 • Omdat u in Huize padua lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huize padua lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huize padua wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huize padua op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huize padua

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huize padua. Uitzonderingen in Huize padua;
 • Als uw werkgever in Huize padua bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huize padua aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huize padua gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huize padua niet geschikt voor uw werk in Huize padua of
 • u functioneert niet voldoende in Huize padua.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huize padua

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huize padua niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huize padua of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huize padua verblijft, dan mag uw werkgever in Huize padua u eveneens wel ontslaan.