Ontslag Huisvennen

Uw werkgever in Huisvennen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huisvennen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huisvennen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huisvennen. Uw werkgever in Huisvennen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huisvennen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huisvennen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huisvennen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huisvennen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huisvennen of met bevallingsverlof bent in Huisvennen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huisvennen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huisvennen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huisvennen
 • Als u in Huisvennen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huisvennen wilt opnemen;
 • Omdat u in Huisvennen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huisvennen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huisvennen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huisvennen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huisvennen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huisvennen. Uitzonderingen in Huisvennen;
 • Als uw werkgever in Huisvennen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huisvennen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huisvennen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huisvennen niet geschikt voor uw werk in Huisvennen of
 • u functioneert niet voldoende in Huisvennen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huisvennen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huisvennen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huisvennen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huisvennen verblijft, dan mag uw werkgever in Huisvennen u eveneens wel ontslaan.