Ontslag Huissen

Uw werkgever in Huissen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huissen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huissen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huissen. Uw werkgever in Huissen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huissen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huissen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huissen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huissen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huissen of met bevallingsverlof bent in Huissen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huissen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huissen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huissen
 • Als u in Huissen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huissen wilt opnemen;
 • Omdat u in Huissen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huissen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huissen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huissen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huissen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huissen. Uitzonderingen in Huissen;
 • Als uw werkgever in Huissen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huissen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huissen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huissen niet geschikt voor uw werk in Huissen of
 • u functioneert niet voldoende in Huissen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huissen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huissen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huissen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huissen verblijft, dan mag uw werkgever in Huissen u eveneens wel ontslaan.