Ontslag Huisseling

Uw werkgever in Huisseling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huisseling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huisseling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huisseling. Uw werkgever in Huisseling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huisseling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huisseling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huisseling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huisseling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huisseling of met bevallingsverlof bent in Huisseling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huisseling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huisseling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huisseling
 • Als u in Huisseling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huisseling wilt opnemen;
 • Omdat u in Huisseling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huisseling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huisseling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huisseling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huisseling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huisseling. Uitzonderingen in Huisseling;
 • Als uw werkgever in Huisseling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huisseling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huisseling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huisseling niet geschikt voor uw werk in Huisseling of
 • u functioneert niet voldoende in Huisseling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huisseling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huisseling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huisseling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huisseling verblijft, dan mag uw werkgever in Huisseling u eveneens wel ontslaan.