Ontslag Huisduinen

Uw werkgever in Huisduinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huisduinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huisduinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huisduinen. Uw werkgever in Huisduinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huisduinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huisduinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huisduinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huisduinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huisduinen of met bevallingsverlof bent in Huisduinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huisduinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huisduinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huisduinen
 • Als u in Huisduinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huisduinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Huisduinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huisduinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huisduinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huisduinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huisduinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huisduinen. Uitzonderingen in Huisduinen;
 • Als uw werkgever in Huisduinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huisduinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huisduinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huisduinen niet geschikt voor uw werk in Huisduinen of
 • u functioneert niet voldoende in Huisduinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huisduinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huisduinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huisduinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huisduinen verblijft, dan mag uw werkgever in Huisduinen u eveneens wel ontslaan.