Ontslag Huis ter heide

Uw werkgever in Huis ter heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huis ter heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huis ter heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huis ter heide. Uw werkgever in Huis ter heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huis ter heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huis ter heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huis ter heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huis ter heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huis ter heide of met bevallingsverlof bent in Huis ter heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huis ter heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huis ter heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huis ter heide
 • Als u in Huis ter heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huis ter heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Huis ter heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huis ter heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huis ter heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huis ter heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huis ter heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huis ter heide. Uitzonderingen in Huis ter heide;
 • Als uw werkgever in Huis ter heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huis ter heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huis ter heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huis ter heide niet geschikt voor uw werk in Huis ter heide of
 • u functioneert niet voldoende in Huis ter heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huis ter heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huis ter heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huis ter heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huis ter heide verblijft, dan mag uw werkgever in Huis ter heide u eveneens wel ontslaan.