Ontslag Huinerwal

Uw werkgever in Huinerwal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huinerwal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huinerwal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huinerwal. Uw werkgever in Huinerwal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huinerwal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huinerwal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huinerwal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huinerwal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huinerwal of met bevallingsverlof bent in Huinerwal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huinerwal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huinerwal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huinerwal
 • Als u in Huinerwal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huinerwal wilt opnemen;
 • Omdat u in Huinerwal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huinerwal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huinerwal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huinerwal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huinerwal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huinerwal. Uitzonderingen in Huinerwal;
 • Als uw werkgever in Huinerwal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huinerwal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huinerwal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huinerwal niet geschikt voor uw werk in Huinerwal of
 • u functioneert niet voldoende in Huinerwal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huinerwal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huinerwal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huinerwal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huinerwal verblijft, dan mag uw werkgever in Huinerwal u eveneens wel ontslaan.