Ontslag Huinerbroek

Uw werkgever in Huinerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huinerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huinerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huinerbroek. Uw werkgever in Huinerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huinerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huinerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huinerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huinerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huinerbroek of met bevallingsverlof bent in Huinerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huinerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huinerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huinerbroek
 • Als u in Huinerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huinerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Huinerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huinerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huinerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huinerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huinerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huinerbroek. Uitzonderingen in Huinerbroek;
 • Als uw werkgever in Huinerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huinerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huinerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huinerbroek niet geschikt voor uw werk in Huinerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Huinerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huinerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huinerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huinerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huinerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Huinerbroek u eveneens wel ontslaan.