Ontslag Huinen

Uw werkgever in Huinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huinen. Uw werkgever in Huinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huinen of met bevallingsverlof bent in Huinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huinen
 • Als u in Huinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Huinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huinen. Uitzonderingen in Huinen;
 • Als uw werkgever in Huinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huinen niet geschikt voor uw werk in Huinen of
 • u functioneert niet voldoende in Huinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huinen verblijft, dan mag uw werkgever in Huinen u eveneens wel ontslaan.